Ga naar de inhoud

Tom Kalkman

De Vogelwerkgroep helpt vogels ook fysiek

Jaarlijks voorziet de vogelwerkgroep verschillende soorten vogels in de Alblasserwaard van nestgelegenheid. Denk hierbij aan nestkasten voor Uilen en zangvogels, maar ook minder bekende soorten zoals Visdief en Zwarte sterns. Hierbij hoort ook een stukje onderhoud. Zo staan de leden van de vogelwerkgroep jaarlijks klaar om in de eerste helft van april in de Slingelandse…